Season Schedule

Day 1
1 Mégos 3 Anciens 2
2 National 5 Dragons 1
3 Cosmo 3 Pirates 7
4 Spectres 3 Lumberjack 2
5 Amazones 2 Bulldogs 1
6 Jedis 4 Hitmen 2

Day 2
7 Jedis 2 Ours 3
8 Pirates 3 Anciens 0
9 Dragons 2 National 4
10 Bulldogs 0 Lumberjack 3
11 Amazones 4 Spectres 8
12 Mégos 4 Hitmen 4

Day 3
13 Lumberjack 5 Ours 2
14 Anciens 3 Cosmo 3
15 Pirates 6 Dragons 4
16 Hitmen 2 Spectres 9
17 National 4 Amazones 3
18 Mégos 5 Bulldogs 4

Day 4
19 National 1 Jedis 2
20 Bulldogs 4 Ours 4
21 Amazones 3 Cosmo 1
22 Anciens 3 Pirates 0
23 Hitmen 4 Dragons 2
24 Lumberjack 8 Spectres 1

Day 5
25 Dragons 9 Mégos 4
26 Anciens 2 Jedis 1
27 Cosmo 2 Bulldogs 5
28 Pirates 3 Ours 6
29 National 2 Lumberjack 6
30 Spectres 5 Hitmen 2

Day 6
31 Ours 6 Amazones 0
32 Spectres 1 Mégos 5
33 Bulldogs 3 Jedis 1
34 Dragons 2 Cosmo 5
35 Hitmen 4 Anciens 7
36 Lumberjack 3 Pirates 7

Day 7
37 Anciens 2 Ours 3
38 Dragons 4 Amazones 4
39 Pirates 1 Mégos 2
40 Hitmen 2 Jedis 5
41 Spectres 3 National 4
42 Lumberjack 4 Cosmo 4

Day 8
43 Ours 1 Bulldogs 4
44 Jedis 5 Amazones 4
45 National 4 Spectres 1
46 Anciens 5 Dragons 4
47 Lumberjack 1 Mégos 10
48 Pirates 3 Cosmo 2

Day 9
49 Dragons 3 Ours 4
50 Spectres 2 Bulldogs 2
51 Cosmo 4 Hitmen 1
52 Jedis 9 National 2
53 Anciens 4 Amazones 4
54 Mégos 2 Pirates 2

Day 10
55 Ours 3 Lumberjack 3
56 Anciens 2 Spectres 4
57 Jedis 4 Bulldogs 5
58 National 3 Hitmen 6
59 Mégos 2 Amazones 3
60 Dragons 3 Pirates 6

Day 11
61 Bulldogs 5 Cosmo 9
62 Jedis 2 Mégos 1
63 Spectres 3 Lumberjack 5
64 Hitmen 3 National 4
65 Amazones 4 Ours 4
66 Dragons 4 Anciens 2

Day 12
67 Ours 2 Cosmo 5
68 Jedis 3 Pirates 6
69 Spectres 2 National 4
70 Amazones 1 Lumberjack 2
71 Dragons 4 Bulldogs 7
72 Anciens 3 Hitmen 4

Day 13
73 Bulldogs 2 Mégos 8
74 Spectres 4 Cosmo 5
75 Amazones 4 Pirates 2
76 Anciens 3 Lumberjack 3
77 National 4 Hitmen 4
78 Ours 4 Dragons 5

Day 14
79 Cosmo 7 Mégos 3
80 Lumberjack 8 Jedis 3
81 Ours 4 Pirates 4
82 Anciens 4 Bulldogs 3
83 Amazones 3 Dragons 1
84 Hitmen 1 Spectres 7

Day 15
85 Pirates 5 Mégos 1
86 Amazones 4 Jedis 3
87 Hitmen 3 National 4
88 Dragons 1 Spectres 2
89 Cosmo 5 Anciens 1
90 Lumberjack 7 Ours 5

Day 16
91 Pirates 3 Bulldogs 1
92 Ours 5 Lumberjack 1
93 Hitmen 3 Cosmo 5
94 Amazones 1 Mégos 1
95 National 3 Anciens 4
96 Dragons 2 Jedis 4

Day 17
97 Cosmo 4 Pirates 4
98 Spectres 13 Hitmen 3
99 Jedis 3 Amazones 4
100 Mégos 7 Bulldogs 3
101 Ours 2 National 5
102 Dragons 10 Lumberjack 1

Day 18
103 Jedis 6 Dragons 3
104 Bulldogs 4 Ours 5
105 National 4 Mégos 5
106 Amazones 2 Hitmen 3
107 Pirates 2 Lumberjack 3
108 Anciens 2 Cosmo 4

Day 19
109 Lumberjack 4 Spectres 3
110 Cosmo 5 Hitmen 4
111 Anciens 2 Mégos 5
112 National 4 Bulldogs 5
113 Pirates 4 Jedis 3
114 Ours 2 Amazones 2

Day 20
115 Bulldogs 1 Spectres 5
116 National 1 Dragons 2
117 Amazones 5 Anciens 4
118 Ours 6 Mégos 5
119 Pirates 3 Hitmen 1
120 Cosmo 3 Lumberjack 5

Day 21
121 Mégos 6 Jedis 2
122 Dragons 8 Amazones 3
123 Ours 2 Spectres 5
124 Hitmen 3 Pirates 4
125 Cosmo 4 Anciens 0
126 Lumberjack 2 Bulldogs 4

Day 22
127 Bulldogs 6 Jedis 6
128 Cosmo 1 National 2
129 Pirates 7 Spectres 2
130 Amazones 2 Ours 2
131 Anciens 0 Dragons 3
132 Hitmen 4 Mégos 3

Day 23
133 Lumberjack 3 Anciens 1
134 Bulldogs 5 Amazones 7
135 Jedis 3 Mégos 6
136 Dragons 3 National 4
137 Cosmo 6 Spectres 7
138 Hitmen 1 Ours 4

Day 24
139 Mégos 4 Jedis 2
140 Pirates 2 Hitmen 1
141 Bulldogs 5 National 3
142 Spectres 0 Lumberjack 3
143 Dragons 6 Anciens 8
144 Cosmo 6 Ours 5

Day 25
145 Dragons 3 Hitmen 8
146 Ours 3 Bulldogs 3
147 Jedis 2 Mégos 6
148 Lumberjack 1 National 1
149 Pirates 3 Amazones 2
150 Spectres 10 Cosmo 3

Day 26
151 Mégos 5 Jedis 3
152 Lumberjack 3 Hitmen 4
153 National 4 Bulldogs 2
154 Pirates 4 Anciens 3
155 Spectres 5 Ours 3
156 Cosmo 3 Dragons 4

Day 27
157 Mégos 4 Amazones 3
158 Hitmen 1 Cosmo 2
159 National 1 Jedis 4
160 Spectres 7 Dragons 3
161 Bulldogs 9 Pirates 3
162 Anciens 1 Lumberjack 4

Day 28
163 Amazones 5 Mégos 6
164 Ours 2 Jedis 3
165 National 2 Lumberjack 8
166 Spectres 2 Pirates 3
167 Hitmen 5 Anciens 3
168 Dragons 5 Cosmo 4

Day 29
169 Amazones 3 National 3
170 Lumberjack 4 Anciens 9
171 Jedis 2 Spectres 5
172 Mégos 2 Dragons 3
173 Cosmo 5 Bulldogs 3
174 Pirates 5 Ours 2

Day 30
175 Dragons 4 Mégos 2
176 Hitmen 2 Bulldogs 4
177 Ours 3 Amazones 4
178 Spectres 5 Jedis 3
179 National 4 Cosmo 3
180 Anciens 5 Pirates 1

Day 31
181 Mégos 5 Lumberjack 4
182 Spectres 5 Anciens 4
183 Amazones 2 Ours 7
184 Pirates 6 Bulldogs 3
185 Cosmo 3 Hitmen 1
186 Jedis 4 National 5

Day 32
187 Bulldogs 2 Lumberjack 4
188 National 1 Amazones 3
189 Jedis 4 Spectres 7
190 Anciens 3 Hitmen 3
191 Cosmo 3 Dragons 4
192 Mégos 4 Pirates 5

Day 33
193 National 4 Spectres 5
194 Lumberjack 3 Bulldogs 6
195 Hitmen 3 Anciens 3
196 Amazones 1 Pirates 4
197 Mégos 3 Ours 4
198 Dragons 6 Jedis 8

Day 34
199 Bulldogs 2 Lumberjack 5
200 Mégos 5 National 2
201 Ours 1 Pirates 4
202 Cosmo 2 Amazones 4
203 Jedis 7 Dragons 4
204 Anciens 5 Spectres 6

Day 35
205 Bulldogs 2 Mégos 5
206 Hitmen 4 Lumberjack 5
207 Spectres 3 Amazones 4
208 Jedis 4 Cosmo 5
209 Dragons 3 Ours 1
210 Pirates 5 National 3

Day 36
211 Bulldogs 1 Pirates 1
212 Amazones 4 Cosmo 3
213 Ours 5 Hitmen 4
214 Lumberjack 3 Dragons 6
215 Mégos 4 Anciens 5
216 National 8 Jedis 6

Day 37
217 Amazones 3 National 1
218 Anciens 6 Lumberjack 2
219 Ours 5 Spectres 1
220 Pirates 5 Bulldogs 3
221 Mégos 6 Dragons 5
222 Jedis 4 Hitmen 7

Day 38
223 Lumberjack 5 Cosmo 7
224 Pirates 2 Anciens 2
225 Spectres 11 Bulldogs 4
226 National 7 Hitmen 2
227 Mégos 1 Amazones 7
228 Jedis 5 Ours 2

Day 39
229 Bulldogs 1 Cosmo 6
230 Ours 6 Mégos 7
231 Lumberjack 4 Anciens 3
232 Pirates 4 Dragons 2
233 Amazones 3 Spectres 4
234 Jedis 3 National 2

Day 40
235 Bulldogs 2 Hitmen 6
236 Jedis 2 Lumberjack 2
237 Pirates 4 Spectres 2
238 Cosmo 7 National 5
239 Mégos 5 Ours 4
240 Anciens 1 Dragons 3

Day 41
241 Lumberjack 4 Hitmen 3
242 Pirates 6 Amazones 6
243 Mégos 3 Cosmo 6
244 Spectres 3 Anciens 6
245 Ours 4 Dragons 2
246 Bulldogs 4 National 2

Day 42
247 Hitmen 3 Amazones 2
248 Bulldogs 3 Anciens 2
249 Ours 5 Jedis 6
250 Lumberjack 3 Spectres 2
251 National 0 Cosmo 2
252 Pirates 3 Mégos 1

Day 43
253 Hitmen 8 Dragons 6
254 Spectres 3 Pirates 6
255 Cosmo 4 Amazones 1
256 Jedis 5 Bulldogs 4
257 Ours 2 Anciens 1
258 Lumberjack 4 Mégos 4

Day 44
259 Dragons 5 Anciens 6
260 National 1 Ours 4
261 Cosmo 1 Spectres 5
262 Hitmen 6 Bulldogs 2
263 Lumberjack 4 Jedis 5
264 Mégos 4 Pirates 5

Day 45
265 Anciens 4 Amazones 5
266 Lumberjack 3 Pirates 4
267 Hitmen 6 Ours 1
268 Dragons 7 Mégos 4
269 Cosmo 7 Jedis 3
270 National 4 Bulldogs 6

Day 46
271 Amazones 8 Hitmen 3
272 Bulldogs 4 Dragons 6
273 Cosmo 2 National 2
274 Pirates 1 Spectres 3
275 Jedis 4 Lumberjack 5
276 Ours 2 Mégos 5

Day 47
277 Anciens 5 Bulldogs 2
278 National 1 Cosmo 6
279 Lumberjack 6 Amazones 5
280 Hitmen 4 Pirates 3
281 Spectres 6 Jedis 1
282 Mégos 3 Dragons 0

Day 48
283 Dragons 6 Bulldogs 5
284 Amazones 5 Lumberjack 8
285 Hitmen 4 Spectres 7
286 Anciens 3 Mégos 5
287 Ours 3 National 6
288 Jedis 2 Pirates 3

Day 49
289 Bulldogs 5 Spectres 4
290 Lumberjack 7 Amazones 8
291 Jedis 3 Cosmo 5
292 Anciens 6 Pirates 3
293 Dragons 4 Hitmen 3
294 National 1 Ours 3

Day 50
295 Hitmen 3 Amazones 7
296 Jedis 6 Anciens 5
297 Cosmo 7 Lumberjack 3
298 Bulldogs 3 Dragons 2
299 Mégos 3 Spectres 4
300 Ours 3 National 5

Day 51
301 Spectres 4 Amazones 3
302 Ours 3 Cosmo 0
303 Bulldogs 1 Anciens 2
304 Mégos 3 Lumberjack 4
305 Dragons 1 Pirates 5
306 Hitmen 1 Jedis 4

Day 52
307 Amazones 3 Dragons 2
308 Spectres 6 National 7
309 Jedis 4 Ours 3
310 Cosmo 3 Mégos 1
311 Hitmen 4 Lumberjack 2
312 Anciens 4 Bulldogs 5

Day 53
313 Cosmo 3 Bulldogs 4
314 Mégos 5 Ours 4
315 Amazones 5 Lumberjack 5
316 Anciens 4 National 2
317 Hitmen 5 Dragons 8
318 Spectres 6 Pirates 2

Day 54
319 Spectres 5 Bulldogs 4
320 Lumberjack 5 Amazones 6
321 Ours 6 Jedis 2
322 National 3 Pirates 3
323 Mégos 1 Cosmo 4
324 Anciens 7 Hitmen 2

Day 55
325 Amazones 4 Bulldogs 3
326 Pirates 4 Dragons 3
327 Anciens 2 Jedis 3
328 Cosmo 6 Mégos 6
329 National 7 Ours 3
330 Spectres 6 Hitmen 3

Day 56
331 Dragons 2 Hitmen 5
332 Bulldogs 4 Amazones 4
333 Pirates 2 Jedis 7
334 Ours 6 National 2
335 Mégos 1 Cosmo 2
336 Anciens 2 Spectres 4

Day 57
337 Lumberjack 5 Bulldogs 2
338 Dragons 5 Amazones 5
339 Spectres 6 Cosmo 3
340 National 2 Anciens 2
341 Hitmen 3 Jedis 3

Day 58
342 Jedis 1 Spectres 6
343 Cosmo 5 National 1
344 Bulldogs 5 Ours 2
345 Amazones 2 Mégos 5
346 Pirates 2 Hitmen 3
347 Dragons 1 Lumberjack 7

Day 59
348 Bulldogs 3 Anciens 1
349 Lumberjack 3 Dragons 7
350 Amazones 4 Pirates 1
351 Cosmo 2 Jedis 0
352 Ours 3 Hitmen 3
353 Spectres 6 Mégos 1

Day 60
354 Lumberjack 6 National 3
355 Amazones 4 Anciens 5
356 Bulldogs 4 Pirates 2
357 Dragons 3 Spectres 4
358 Cosmo 5 Ours 1

Day 61
359 Bulldogs 4 Jedis 6
360 Anciens 2 National 3
361 Dragons 3 Pirates 4
362 Ours 0 Cosmo 5
363 Lumberjack 8 Mégos 2

Day 62
364 Bulldogs 3 Hitmen 3
365 Pirates 0 Amazones 3
366 Mégos 4 Anciens 3
367 Cosmo 3 Ours 4

Day 63
368 Amazones 4 Jedis 5
369 National 4 Anciens 2
370 Dragons 5 Bulldogs 6
371 Pirates 1 Lumberjack 8
372 Hitmen 2 Ours 3
373 Mégos 4 Spectres 3

}-------- TRADE DEADLINE --------------------------------------{

Day 64
374 Spectres 6 Ours 3
375 Jedis 4 Anciens 2
376 Pirates 4 National 0
377 Bulldogs 3 Dragons 4
378 Lumberjack 3 Hitmen 3
379 Amazones 1 Cosmo 5

Day 65
380 Ours 2 Cosmo 8
381 National 5 Amazones 4
382 Anciens 4 Jedis 4
383 Dragons 4 Lumberjack 4
384 Bulldogs 4 Spectres 5
385 Mégos 5 Hitmen 7

Day 66
386 Pirates 3 Cosmo 2
387 Jedis 3 Amazones 1
388 Hitmen 5 Mégos 2

Day 67
389 National 1 Mégos 6
390 Lumberjack 3 Dragons 2
391 Spectres 3 Anciens 2
392 Cosmo 9 Amazones 1

Day 68
393 Amazones 2 Jedis 4
394 Lumberjack 3 Pirates 4
395 Mégos 2 National 4
396 Spectres 4 Dragons 7
397 Hitmen 2 Bulldogs 6

Day 69
398 Jedis 8 Cosmo 7
399 Anciens 3 Ours 4
400 National 2 Pirates 3
401 Dragons 2 Spectres 3
402 Hitmen 2 Lumberjack 2

Day 70
403 Cosmo 2 Jedis 3
404 Ours 5 Anciens 6
405 National 5 Mégos 6
406 Spectres 3 Dragons 1
407 Pirates 2 Lumberjack 4
408 Bulldogs 7 Hitmen 2

Day 71
409 Amazones 2 National 6
410 Jedis 8 Dragons 1
411 Anciens 4 Ours 4
412 Hitmen 2 Pirates 6

Day 72
413 Amazones 4 Lumberjack 5
414 Ours 2 Spectres 4
415 Mégos 3 National 2
416 Jedis 2 Cosmo 7